fbpx

Implantologia

Specjalnością Naszego Centrum jest implantologia, ze wszystkimi jej aspektami, od uzupełniania pojedynczych braków zębów do skomplikowanych przypadków, wymagających zabiegów regeneracyjnych na kości i tkankach miękkich. Od 1995 roku u ok. 5300 pacjentów założyliśmy ok. 11000 implantów. Dlatego mając duże doświadczenie w tym zakresie, chcielibyśmy przedstawić kilka najistotniejszych spraw związanych z uzupełnianiem braków zębowych za pomocą implantów. Dodatkowo utworzyliśmy specjalną stronę www.implanty.com.pl, poświęconą tylko tej tematyce.

Zabiegi implantacji z wykorzystaniem nawigacji dynamicznej

Technika ta podobna jest do procedur stosowanych m.in. w neurochirurgii, gdzie operator widząc struktury anatomiczne na ekranie komputera może bardzo precyzyjnie wykonać zabieg.
W przypadku implantów polega to na wiernym przeniesieniu pozycji zaplanowanego implantu w badaniu komputerowej tomografii stożkowej do specjalnego programu. Dzięki temu dokładność zakładanego implantu w stosunku do projektu mierzy się dziesiątymi częściami milimetra. Chirurg może dokładnie zaplanować zabieg wirtualnie a następnie precyzyjnie wszczepić implant.

Dzięki tej technice w odpowiednich warunkach anatomicznych, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie założyć implant bez nacinania tkanek miękkich. Sprawia to, że zarówno podczas samego zabiegu jak i w trakcie procesu wgajania implantu zapewniamy pacjentowi jak największy komfort.

Technika nawigacji dynamicznej pozwala nam także na znaczne skrócenie odbudowy protetycznej – wykonania korony lub mostu.

Zalety Navident:

– dokładność i precyzja,

– bezpieczeństwo, minimalizacja ryzyka porażenia ważnych struktur anatomicznych,

– mniejsze dolegliwości bólowe pozabiegowe,

– bez obrzęków, siniaków,

– krótszy czas gojenia,

– szybsza odbudowa protetyczna,

więcej informacji >>>


Informacja i ulotka o leczeniu implantologicznym


Metoda Fotofunkcjonalizacji – skrócenie czasu wygajania implantów

Wykonane odbudowy protetyczne na implantach, przed założeniem pacjentom, poddaliśmy procesowi fotofunkcjonalizacji. Każdy implant, przed założeniem korony lub mostu, był badany pod kątem jego stabilizacji w kości (urządzenie Ostell). Wyniki przeszły nasze oczekiwania. Stwierdzamy znacznie lepsze parametry integracji z tkanką kostną po 6-8 tygodniach niż ma to miejsce w tradycyjnym postępowaniu ( bez fotofunkcjonalizacji) i obciążaniu implantów po 4-5 miesiącach. Świadczy to dobitnie o skuteczności metody. Obecnie każdy pacjent naszego Centrum może skorzystać z tej nowoczesnej i skutecznej metody.

Film z dr n. med. Marcinem Wojdyło przedstawia metodę Fotofunkcjonalizacji z zastosowaniem urządzenia Thera Beam – więcej informacji >>>


Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o implantach pod postacią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest implant ?

Jest to śrubka , wykonana najczęściej z tytanu, która zastępuje utracony korzeń zęba. Po wprowadzeniu implantu w uprzednio wykonane łoże kostne i odczekaniu okresu niezbędnego do wgojenia, w implant wkręca się łącznik, czyli element imitujący oszlifowany ząb. Na nim umieszcza się koronę, czyli „sztuczny ząb”.

Kiedy wiadomo, czy u pacjenta można uzupełnić brakujące zęby za pomocą implantów ?

Aby przystąpić do leczenia z wykorzystaniem implantów, należy wykonać kilka czynności poprzedzających. Przede wszystkim zapoznać się z ogólnym stanem zdrowia pacjenta. Dowiedzieć się, czy przyjmuje stale leki, a jeśli tak to jakie. Istnieją bowiem schorzenia, które mogą mieć wpływ na prowadzone postępowanie lecznicze (np. osteoporoza). Kolejny etap to ocena stanu jamy ustnej oraz dokładna diagnostyka. Do tego celu służy stożkowa tomografia komputerowa (CBCT)  – radiologiczne badanie trójwymiarowe. Pozwala ono na bardzo precyzyjne zaplanowanie zabiegu, określenie optymalnego miejsca założenia implantów, ich wielkości, a także, w przypadku niewystarczającej ilości tkanki kostnej – zaplanowanie zabiegów regeneracji.

Czy zakładanie implantów boli ?

NIE ! 98% zabiegów zakładania implantów jest wykonywanych w znieczuleniu miejscowym, które najczęściej jest wystarczające do stworzenia pełnego komfortu dla Pacjenta. Dzięki zastosowaniu sterowanego mikroprocesorem urządzenia The Wand i rozpoznaniu przez niego rodzaju tkanki, już sam proces podawania środka znieczulającego jest w ogóle nieodczuwalny.

W przypadkach bardziej rozległych zabiegów można wykonać tzw. sedację lub znieczulenie ogólne. Tego rodzaju znieczulenia wykonuje anestezjolog.

Jak szybko po implantacji można odbudować zęby ?

Klasyczne postępowanie polegało na odczekaniu 3 miesięcy w żuchwie ( szczęce dolnej) i 6 miesięcy w szczęce górnej. Obecnie, dzięki modyfikacji powierzchni implantów czas ten może być skrócony. Jednak zawsze należy to rozpatrywać indywidualnie.

A jak szybko można założyć koronę na implancie w przypadku dobrej kości ?

Od kilku lat stosujemy w naszym Centrum implanty beleczkowe (Trabecular Implants). Ich budowa pozwala na założenie korony lub mostu już po 4 tygodniach od wprowadzeniu implantu w kość. Jako pierwsi w Polsce założyliśmy implant beleczkowy w marcu 2012 i z powodzeniem stosujemy je do dziś z bardzo dobrym efektem.

A co można zrobić, kiedy jest mało kości ?

W takich przypadkach jest kilka rozwiązań terapeutycznych. Ale przede wszystkim  potrzebna jest dokładna diagnostyka i kompleksowe zaplanowanie leczenia.  Zazwyczaj pierwszym etapem jest wykonanie zabiegu regeneracji. Ma to za zadanie poprawienie stanu tkanek i przygotowanie do etapu drugiego – założenia implantów. Etap trzeci to, po wgojeniu implantów, odbudowa protetyczna – założenie koron lub mostów.

Czy w przypadku braku 7 zębów trzeba założyć 7 implantów ?

Nie, ale decyzja może zapaść dopiero po konsultacji i odpowiedniej diagnostyce. Można wykonać most, w którym np. 7 zębów odbudowuje się na 4 implantach.

A co zrobić kiedy w ogóle nie ma zębów ?

W tym wypadku poprawę sytuacji można uzyskać już za pomocą 2 implantów, na których montuje się zatrzaski, które z kolei utrzymują wyjmowaną protezę.

Większy komfort uzyskuje się zakładając 4 implanty w Systemie All-on-4. Dzieki tej metodzie możliwe jest założenie przykręcanego na stałe mostu. Metoda ta jest możliwa nawet przy dużych zanikach kości.

Oczywiście, najbardziej estetycznym rozwiązaniem jest założenie 6 – 8 implantów i wykonanie pełnoceramicznych mostów. Jednak w tym wypadku ilość kości musi być odpowiednia.

Leczenie implantologiczne jest drogie. Nie każdego stać na wydatek kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

Po pierwsze – zapłata za leczenie oparte na implantach w naszym Centrum jest dokonywana zgodnie z postępem prac. Czyli najpierw za etap chirurgiczny, a za protetykę dopiero w okresie jej wykonywania.

Jednocześnie mamy bardzo atrakcyjną ofertę kredytowania leczenia, przygotowaną specjalnie dla naszych Pacjentów. decyzja kredytowa zapada już w ciągu 1 dnia.

Dlatego też jednym z naszych haseł jest: Wylecz się dziś, a zapłać za rok, lub… później.

Czy są ograniczenia wiekowe co do leczenia za pomocą implantów ?

Górnej granicy wieku nie ma. Najstarszą pacjentką, u której w naszym Centrum były zakładane implanty, była pani 87 letnia. Przebieg zabiegu i okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań, a pacjentka ta nadal użytkuje protezo-most w dolnej szczęce, oparty na 4 implantach.

Natomiast młody człowiek chcący mieć założone implanty, powinien mieć zakończony tzw. wzrost kostny, czyli w praktyce 18-19 lat. Zakładanie implantów przed zakończeniem wzrostu kostnego może spowodować nieprawidłową pozycję implantu w przyszłości.

Jak długo wytrzymują implanty ?

Generalnie przyjmuje się, że zęby uzupełnione za pomocą implantów są dożywotne. Producenci uznanych systemów udzielają z reguły 10-letniej gwarancji na założone implanty (również w naszym Centrum udzielana jest 10-letnia gwarancja). Jednak aby było to możliwe, muszą być spełnione odpowiednie warunki – uzupełnione zęby w szczęce przeciwstawnej, regularne kontrole co 6 miesięcy i bardzo dobra higiena jamy ustnej.

Ile kosztuje implant ?

Pytanie, które bardzo często jest zadawane przez naszych Pacjentów, brzmi:

„ile kosztuje implant ?”

Odpowiedź na to jest złożona. Nie jesteśmy bowiem firmą sprzedająca implanty.

Jesteśmy placówką medyczną, w której przeprowadzane jest leczenie, polegające na uzupełnianiu brakujących zębów w oparciu o implanty. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych procedur w stomatologii. Jej przeprowadzenie wymaga wielu czynności, które składają się na usługę zwaną potocznie „założenie implantów”. W jej skład wchodzą:

–   Ocena (wstępna weryfikacja) możliwości implantacji na podstawie stożkowej tomografii komputerowej.

–   Przesłanie badania tomograficznego do pracowni protetycznej, celem zaprojektowania odbudowy w systemie CAD/CAM

–   Wykonanie projektu przyszłej pracy protetycznej

–   Transfer projektu pracy protetycznej (koron, mostów) z pracowni protetycznej do gabinetu.

–   Zaplanowanie, na podstawie projektu protetycznego,  prawidłowej pozycji implantu, określenie jego długości i szerokości.

–   Ocena i zaplanowanie ewentualnych zabiegów korekcyjnych, w przypadku niekorzystnych warunków anatomicznych, zaplanowanie odpowiedniego doboru materiałów i techniki zabiegowej.

–   Transfer projektu implantacji do systemu „nawigacji dynamicznej”.

–   Przeprowadzenie zabiegu implantacji, z zastosowaniem systemu „nawigacji dynamicznej”.

–   Zestaw higienizacyjny dla Pacjenta, opracowany w naszym Centrum (zestaw szczoteczek, nitka, pasta).

–   Wizyty kontrolne w okresie pooperacyjnym, do zdjęcia szwów ( o ile zajdzie taka potrzeba).

–   Czynności takie, jak zdjęcie szwów, czy też znieczulenia, są również zawarte w usłudze „założenie implantu”.

Jak więc widać – jest to proces złożony. Do tego należałoby jeszcze dodać wiedzę , doświadczenie i umiejętności lekarza. Ale to są już składniki niewymierne, które jednak w znaczącym stopniu decydują o powodzeniu prowadzonego leczenia.


Informacja i ulotka o leczeniu implantologicznym


Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net