fbpx

Radiologia

Wykonanie badania tomografii jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu badania z recepcją pod numerem,
22 816 52 41 lub 22 816 55 36.

Mówi się, że dobra diagnostyka to przynajmniej połowa sukcesu leczenia. Istotnie – dobrze zdiagnozowane leczenie daje maksymalnie dużo informacji i umożliwia bardzo precyzyjne określenie wyboru metody. Dotyczy to nie tylko pacjentów z brakami zębów.

Do niedawna podstawowym badaniem radiologicznym  był pantomogram szczęk.

Jest to jednak badanie orientacyjne, na którym prezentowana jest tylko jedna z warstw, możliwych do zobrazowania. A nasze szczęki oraz zęby są strukturami trójwymiarowymi i dlatego jedynym badaniem w pełni odwzorowującym te struktury jest stożkowa tomografia komputerowa.

W naszym Centrum od 01.01.2021 działa, jako pierwszy w Europie środkowo-wschodniej, tomograf komputerowy AXEOS – urządzenie o najwyższych parametrach, zarówno jeśli chodzi o zminimalizowanie dawki naświetlania, jak i maksymalną jakość otrzymanego obrazu. Aparat ten pozwala także na wykonywania trójwymiarowych badań nawet małych przestrzeni, ograniczonych do 1-2 zębów.

 

W naszym Centrum wykorzystujemy bardziej precyzyjną metodę diagnostyki radiologicznej, jaką jest tzw. tomografia komputerowa stożkowa – /CBCT – Cone Beam Computed Tomography/. Wykonanie takiego badania to dawka napromieniowania porównywalna z tą, jaką pacjent otrzymuje przy wykonaniu konwencjonalnego pantomogramu, natomiast dająca nieporównanie większe możliwości oceny stanu zębów i szczęk. Trójwymiarowa tomografia komputerowa /technika 3D/ w skali 1:1, z dokładnością do 0,20 mm, umożliwia pełną ocenę badanego obszaru. Zainstalowane w tym systemie oprogramowanie daje możliwość bardzo precyzyjnego planowania zabiegów implantacji (pozycjonowanie, określanie wielkości implantu, a także ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowego zabiegu regeneracji tkanek).

Pacjent, który ma wykonaną tomografię komputerową stożkową, otrzymuje wynik na płycie CD. Do każdego badania jest dołączona przeglądarka, dzięki której każdy lekarz może to badanie odczytać z płyty CD i przeanalizować cały obszar diagnozowany. Na życzenie pacjenta do badania może zostać dołączony dokładny opis.


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

CENTRUM STOMATOLOGICZNO – IMPLANTOLOGICZNE DR KRZYSZTOF AWIŁŁO

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

 

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG) aparat do zdjęć wewnątrzustnych Heliodent Plus (6szt.) 307z/2010, 308z/2010, 309z/2010, 310z/2010, 311z/2010, 312z/2010, aparat do zdjęć tomograficznych , pantomograficznych z przystawką cefalometryczną Axeos DE OHR/00232/2021
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 314z/2010

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020 do 31.12.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 1,06 mGy, 1,05 mGy, 1,03 mGy, 1,05 mGy, 1,19 mGy, 1,07 mGy

 

 

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

07.06.2021
dr n. med. Krzysztof Awiłło

Plik pdf z informacją >>>

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net