Radiologia

Wykonanie badania tomografii jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu badania z recepcją pod numerem,
22 816 52 41 lub 22 816 55 36.

Mówi się, że dobra diagnostyka to przynajmniej połowa sukcesu leczenia. Istotnie – dobrze zdiagnozowane leczenie daje maksymalnie dużo informacji i umożliwia bardzo precyzyjne określenie wyboru metody. Dotyczy to nie tylko pacjentów z brakami zębów.

Do niedawna podstawowym badaniem radiologicznym  był pantomogram szczęk.

Jest to jednak badanie orientacyjne i na jego podstawie nie można w pełni ocenić rozległości zmian chorobowych. Pantomogram daje obraz płaski, o znacznym stopniu powiększenia /nawet 60%/ oraz dający często przekłamania pod postacią zmiany wymiaru pola obrazowania.

W naszym Centrum wykorzystujemy bardziej precyzyjną metodę diagnostyki radiologicznej, jaką jest tzw. tomografia komputerowa stożkowa – /CBCT – Cone Beam Computed Tomography/. Wykonanie takiego badania to dawka napromieniowania porównywalna z tą, jaką pacjent otrzymuje przy wykonaniu konwencjonalnego pantomogramu, natomiast dająca nieporównanie większe możliwości oceny stanu zębów i szczęk. Trójwymiarowa tomografia komputerowa /technika 3D/ w skali 1:1, z dokładnością do 0,20 mm, umożliwia pełną ocenę badanego obszaru. Zainstalowane w tym systemie oprogramowanie daje możliwość bardzo precyzyjnego planowania zabiegów implantacji (pozycjonowanie, określanie wielkości implantu, a także ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowego zabiegu regeneracji tkanek).

Pacjent, który ma wykonaną tomografię komputerową stożkową, otrzymuje wynik na płycie CD. Do każdego badania jest dołączona przeglądarka, dzięki której każdy lekarz może to badanie odczytać z płyty CD i przeanalizować cały obszar diagnozowany. Na życzenie pacjenta do badania może zostać dołączony dokładny opis.

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 9.00 do 20.00
sobota: od 9.00 do 14.00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net