Nauka

Szanowni Państwo
Naszym zamiarem nie jest, trzymając się obcej terminologii, bycie „dental spa”. Dążymy do „dental science”. Bowiem nauka, stałe kształcenie i podnoszenie umiejętności jest tym, co czyni naszą pracę lepszą, oferującą naszym pacjentom więcej możliwości nowoczesnych rozwiązań.
W dziale tym będziemy sukcesywnie przedstawiać informacje o naszym udziale w seminariach i kongresach naukowych. Będziemy także prezentować wyniki własnych prac badawczych. Jesteśmy bowiem jednym z nielicznych prywatnych ośrodków tego typu w kraju, który w zakresie nowych technologii współpracuje z renomowanymi placówkami w kraju i za granicą.

Lekarze pracujący w CSI dr Awiłło  uczestniczą systematycznie w kongresach, kursach i szkoleniach, organizowanych w Polsce i za granicą. Hołdujemy bowiem twierdzeniu, że tan kto w medycynie stoi w miejscu – ten się cofa. Nowe procedury, techniki, a także materiały i narzędzia pozwalają na stałe doskonalenie, co prowadzi do maksymalnej przewidywalności i skuteczności prowadzonej terapii.

Nowe możliwości zastosowania cyrkonu

Cyrkon jest materiałem stosowanym zarówno w protetyce konwencjonalnej jak i w protetyce na implantach już od pewnego czasu. Podobnie jak tytan jest materiałem biokompatybilnym, czyli trwale integrujacym się z tkankami. W protetyce cyrkon służy m.in. do wykonywania podbudowy pod mosty porcelanowe oraz do wykonywania łączników na implantach, na których następnie jest wykonywana korona. Daje to bardzo dobre efekty estetyczne.

Od 2010 roku w naszym Centrym, we współpracy z Zakładem Mikrobioanalityki Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej oraz Zakładem Histologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadziliśmy projekt naukowo – badawczy: Zmniejszenie występowania zapaleń okołowszczepowych poprzez zastosowanie własnej metody montowania łączników hybrydowych. Temat ten powstał na bazie autorskiego projektu dr Krzysztofa Awiłło. Prowadzono badania hodowli komórkowych w zakresie powinowactwa komórek tkanki łącznej – fibroblastów do powierzchni cyrkony i tytanu. Efektem tych badań są praca inżynierska i magisterska, napisane na Wydziale Chemii, oraz praca doktorska dr Anny Karnowskiej z naszego Centrum, której obrona odbyła się w październiku 2018 ( „Porównawcza kliniczna i radiologiczna ocena tkanek wokół implantów po zastosowaniu wybranych protokołów osadzania łączników protetycznych”).
Kolejna obrona pracy doktorskiej (dr Marcin Wojdyło), również z tematu prowadzonego w naszej placówce („Ocena poprawy skuteczności stabilizacji implantów dzięki zastosowaniu metody fotofunkcjonalizacji”) planowana jest na wiosnę 2019.

Technika „multilayer”

Jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy w protetyce technikę „multilayer”, polegającą na wycinaniu w systemie CAD/CAM podbudów cyrkonowych , następnie zeskanowaniu ich i kolejnym wycięciu koron lub mostów z porcelany. Zapewnia to bardzo szczelne przyleganie i oraz najwyższą dokładność wykonanej pracy.

Kongresy, zjazdy

Lekarze z naszego Centrum systematycznie uczestniczą w kongresach i seminariach w kraju i za granicą.
Poza uczestnictwem jesteśmy także wykładowcami. Dr Wojdyło – wykład na Kongresie Ogólnopolskieg Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, prowadzenie kursów implantologicznych i protetycznych, dr Awiłło -na na największym w Polsce kongresie implantologicznym – Kwintesencja – „Implanty- Idea-Sztuka-Praktyka – wykłady, prowadzenie sesji naukowych, prowadzenie seminariów, prezentacje na światowym Kongresie Implantologicznym w Las Vegas, wykłady nas kongresach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net