fbpx

Pytanie 45.

Tak, istnieje taka możliwość. Jest to tzw. technika bezpłatowa (ang. flapless technique). Jednak aby ją zastosować, musi był spełnione kilka warunków.

–    badaniem diagnostycznym musi być zawsze tomografia, czyli obrazowanie trójwymiarowe

–    na podstawie tomografii musi być wykonany zawsze szablon chirurgiczny

–    technikę bezpłatową stosujemy w przypadkach, kiedy istnieją bardzo dobre warunki anatomiczne, czyli ilość tkanki kostnej jest odpowiednia do bezpiecznego założenia implantu.

W metodzie tej istotna jest także gęstość tkanki kostnej, bowiem z reguły wykonuje się tu natychmiastową, tymczasowa odbudowę protetyczną – koronę lub most.

O zastosowaniu takiego postępowania decyduje zawsze lekarz, po uwzględnieniu wszystkich, wymienionych powyżej, elementów.

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net