Pytanie 43.

To zależy przede wszystkim od rodzaju przyszłego uzupełnienia. Jeśli ma to być proteza ruchoma wsparta na implantach, to w szczęce górnej należy założyć minimum 4 implant, a w szczęce dolnej czyli żuchwie – 2 implanty. W takich wypadkach na implantach, po ich wgojeniu, montuje się z reguły specjalne zatrzaski, tzw. lokatory, które łączą się z teflonowymi wkładkami zamocowanymi w protezie. Różnica w minimalnej ilości implantów, jakie należy założyć w szczęce górnej /4/ i dolnej /2/ wynika z gęstości tkanki kostnej. Kość w szczęce górnej jest znacznie rzadsza i zbyt mała ilość implantów mogłaby doprowadzić do ich dezintegracji w czasie codziennego użytkowania.

Jednocześnie, korzystając ze specjalnej techniki, tzw. All-on-4, można po założeniu tylko 4 implantów / zarówno w szczęce jak i w żuchwie/ wykonać stałe odbudowy, tzw. protezo-mosty.

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net