Pytanie 14.

Natychmiastowa implantacja polega na założeniu implantu bezpośrednio po usunięciu zęba. Aby była ona możliwa – musi być spełnionych kilka warunków.
Po pierwsze – po usunięciu zęba ilość kości musi być na tyle wystarczająca  aby można było założyć implant w prawidłowej, zaplanowanej wcześniej, pozycji.
Po drugie – musi być zachowana odpowiedna jakość tkanek miękkich /tzw. szeroki biotyp/.
Po trzecie – prawie zawsze w przypadkach implantacji natychmiastowych konieczna jest regeneracja miejsca wokół założonego implantu, za pomocą tzw. materiału kościozastępczego.
Po czwarte – zabiegi natychmiastowej implantacji powinni wykonywać lekarze z odpowiednim doświadczeniem, posiadający umiejętności i wiedzę w zakresie regeneracji kości i tkanek miękkich.

Natychmiastowa odbudowa polega na założeniu uzupełnienia protetycznego

/najczęściej pojedynczej korony w strefie estetycznej/ bezpośrednio po założeniu implantu.
I tu również musi być spełnionych kilka podstawowych warunków.
Po pierwsze – tzw. pierwotna stabilizacja implantu, czyli odpowiednie zakotwiczenie implantu w kości bezpośrednio po jego wkręceniu.
Po drugie – korona natychmiastowa jest koroną tymczasową i nie może być traktowana jako docelowa.
Po trzecie – należy pamiętać, że w ciągu 6 tygodni po założeniu implantu i wykonaniu korony natychmiastowej nie wolno nagryzać na tę koronę twardymi pokarmami.
Po czwarte – ze względu na szczególne warunki, jakie muszą być spełnione, aby założyć koronę natychmastową – leczenie to powinien przeprowadzać doświadczony i przeszkolony lekarz.

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net