Pakiet implantologiczny

Pytanie, które bardzo często jest zadawane przez naszych Pacjentów, brzmi:

„ile kosztuje implant ?”

Odpowiedź na to jest złożona. Nie jesteśmy bowiem firmą sprzedająca implanty.

Jesteśmy placówką medyczną, w której przeprowadzane jest leczenie, polegające na uzupełnianiu brakujących zębów w oparciu o implanty. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych procedur w stomatologii. Jej przeprowadzenie wymaga wielu czynności, które składają się na usługę zwaną potocznie „założenie implantów”. W jej skład wchodzą:

–   Ocena (wstępna weryfikacja) możliwości implantacji na podstawie stożkowej tomografii komputerowej.

–   Przesłanie badania tomograficznego do pracowni protetycznej, celem zaprojektowania odbudowy w systemie CAD/CAM

–   Wykonanie projektu przyszłej pracy protetycznej

–   Transfer projektu pracy protetycznej (koron, mostów) z pracowni protetycznej do gabinetu.

–   Zaplanowanie, na podstawie projektu protetycznego,  prawidłowej pozycji implantu, określenie jego długości i szerokości.

–   Ocena i zaplanowanie ewentualnych zabiegów korekcyjnych, w przypadku niekorzystnych warunków anatomicznych, zaplanowanie odpowiedniego doboru materiałów i techniki zabiegowej.

–   Transfer projektu implantacji do systemu „nawigacji dynamicznej”.

–   Przeprowadzenie zabiegu implantacji, z zastosowaniem systemu „nawigacji dynamicznej”.

–   Zestaw higienizacyjny dla Pacjenta, opracowany w naszym Centrum (zestaw szczoteczek, nitka, pasta).

–   Wizyty kontrolne w okresie pooperacyjnym, do zdjęcia szwów ( o ile zajdzie taka potrzeba).

–   Czynności takie, jak zdjęcie szwów, czy też znieczulenia, są również zawarte w usłudze „założenie implantu”.

Jak więc widać – jest to proces złożony. Do tego należałoby jeszcze dodać wiedzę , doświadczenie i umiejętności lekarza. Ale to są już składniki niewymierne, które jednak w znaczącym stopniu decydują o powodzeniu prowadzonego leczenia.

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net