szkolenie: ZASTOSOWANIE ALLOGRAFTÓW BIO BANK W LECZENIU IMPLANTOPROTETYCZNYM

ZASTOSOWANIE ALLOGRAFTÓW BIO BANK W LECZENIU IMPLANTOPROTETYCZNYM

Data: 20 – 21 marca 2020 r.
Miejsce: Centrum Stomatologiczno – Implantologiczne dr Krzysztof Awiłło
Al. Sikorskiego 9a/1, 02-758 Warszawa

Organizator i zapisy: GLOBAL D POLAND Dane firmy: Global D Poland Sp. z o.o. ul. Okólnik 11A/69, Warszawa 00-368
Tel. +48 506 545 640  / E-mail: info@globald.pl   /    strona internetowa: http://globald.pl/

Więcej informacji na temat szkolenia, szczegółowy program zapraszamy do kontaktu: Małgoska Bielecka marketing@globald.pl oraz u naszych Przedstawicieli Medycznych Ewelina Paczkowska Michał Podgórny Piotr Szuba

Wykładowcy:

dr n. med. Krzysztof Awiłło – specjalista chirurgii szczękowej
dr n. biol. Ilona Kalaszczyńska – Bank Tkanek , Zakład Histologii i Embriologii WUM
dr n. med. Anna Karnowska – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Marcin Wojdyło – specjalista chirurgii stomatologicznej, specjalista protetyki


PROGRAM:

DZIEŃ 1

9:30 – Powitanie, prezentacja firmy, przedstawienie programu kursu –
K. Awiłło

9:40 – Wykład: Biologia i bezpieczeństwo stosowania allograftów Bio Bank w leczeniu implantoprotetycznym – I. Kalaszczyńska

10:20 Wykład: Zastosowanie materiałów kościozastępczych w leczeniu implantoprotetycznym. Dlaczego allograft. Dlaczego allograft BioBank. –
K. Awiłło

10:50 – 11:10 – Przerwa na kawę

11:10 Wykład: Wykorzystanie granulatu kości korowo-gąbczastej

 • diagnostyka
 • regeneracja zębodołu
 • augmentacja wertykalna
 • augmentacja horyzontalna
 • stabilizacja przeszczepu
 • implantacje jednoczasowe czy odroczone – K.Awiłło

11:45 Zabieg: Augmentacja wyrostka zębodołowego z zastosowaniem granulatu allograftu Bio Bank z jednoczesną implantacją . – M. Wojdyło, A Karnowska

13:10 Lunch

14:00 Wykład: bloki kości korowo-gąbczastej Bio Bank w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych:

 • wskazania
 • diagnostyka
 • przygotowanie bloczka kostnego
 • stabilizacja przeszczepu
 • końcowe modelowanie przeszczepu w łożu kostnym
 • przygotowanie tkanek miękkich do szycia
 • techniki szycia
 • co zrobić, gdy nie można zamknąć rany – M. Wojdyło

14:45 Zabieg: Odbudowa ubytku kostnego z wykorzystaniem bloczka kości korowo – gąbczastej – K. Awiłło, A. Karnowska

16:00 Przerwa na kawę

16:20 – 18:00 Warsztat: Augmentacja ubytku kostnego z zastosowaniem wiórów kostnych Bio Bank + PRF, pobieranie i przygotowywanie preparatu PRF, stabilizacja przeszczepu membraną.

18:00 Podsumowanie i zakończenie 1 dnia kursu

DZIEŃ 2

9:00 Warsztat: Odbudowa ubytku kostnego z wykorzystaniem bloczka kości korowo-gąbczastej, stabilizacja śrubami, końcowe modelowanie przeszczepu.

11:15 Przerwa na kawę

11:30 Wykład: podniesienie dna zatoki szczękowej z wykorzystaniem allograftu Bio Bank + PRF

 • wskazania do zabiegu
 • diagnostyka
 • technika operacyjna
 • implantacje natychmiastowe czy odroczone – A. Karnowska

12:15 Zabieg: podniesienie dna zatoki szczękowej z implantacją lub bez
– A. Karnowska, M. Wojdyło

13:15 Lunch

14:00 – 16:00 Warsztat: Podniesienie dna zatoki szczękowej z wykorzystaniem allograftu Bio Bank + PRF

( tutaj proponuję 2 ćwiczenia: 1- „jajo lift” na sprawność manualną ; 2 – podniesienie zatoki na modelach z użyciem allografu BB i PRF)

16:00 Dyskusja, omówienie i zakończenie kursu.


 

Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 9.00 do 20.00
sobota: nieczynne (do odwołania)
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net